Produkty:


Sanácie betónových a železobetónových konštrukcií

  • chemicky zaťažené konštrukcie
  • dynamicky zaťažené konštrukcie
  • statické zaťažovanie a zosilňovanie konštrukcií
  • ochrana oceľovej výstuže železobetónových konštrukcií
  • injektáže a torkrétovanie izolácie proti vlhkosti(ochrana betónových konštrukcií pomocou kryštalickej izolácie)

Kliknite pre zväčšenie