> Fotodokumentácia


 

REFERENČNÝ LIST www.cassopa.sk

Firma Cassopa, spol. s r.o. bola založená v roku 1997. Naším zákazníkom ponúkame komplexné riešenie stavieb. Pri aplikácii moderných stavebných systémov využívame odborné teoretické znalosti a praktické zručnosti našich nielen kvalifikovaných, ale aj skúsených pracovníkov.

Preto, že sme spoločnosť orientovaná predovšetkým na kvalitu prevedených prác, využívame pri realizácii požiadaviek našich zákazníkov prednostne zariadenia a materiály renomovaných značiek, zväčša zahraničnej výroby, ktoré sú svojimi vlastnosťami a technológiami zárukou dodržania parametrov požadovaných našimi zákazníkmi. Materiály a technológie domácej výroby, ktoré využívame, musia spĺňať porovnateľné kvalitatívne predpoklady ako materiály a technológie zahraničnej proveniencie.

Našim prvoradým cieľom je nielen vykonať kvalitnú prácu, ale zároveň kvalifikovaným poradenstvom dosiahnuť správny výber materiálov a technológií pre zákazníka, s úmyslom dosiahnuť jeho maximálnu spokojnosť.

Tieto slová Vám môžu potvrdiť zákazníci z chemických, energetických, strojárskych, stavebných a iných podnikov, ktorým sme pomohli vyriešiť a zrealizovať komplexnú, dekoratívnu alebo antikoróznu ochranu stavieb a tiež zákazníci požadujúci kvalitné prevedenie nových, či zrekonštruovaných stavebných objektov.

Veríme, že ak nám dáte príležitosť, presvedčíme Vás o našich prednostiach.

 


Referencie spoločnosti Cassopa, s. r. o. realizované pre energetický, chemický a vodohospodársky priemysel v rokoch 1997 – 2015 :

 

SSE a.s. Tepláreň a elektráreň Liptovský Mikuláš - vysokotlaké očistenie a náter OK a potrubia prívodu zemného plynu, cca. 4.500m2

Povodie Hrona - prevedenie prestavby administratívnej budovy

VSE a.s., Tepláreň a elektráreň Košice - rekonštrukcia rekreačného zariadenia vo Vysokých Tatrách

VSE a.s., Tepláreň a elektráreň Košice - sanácia ŽBK havarijných nádrží

Povodie Hrona - prevedenie hydroizolácie striech, cca. 1.700m2

APS AKLON s.r.o. - liate podlahy garáží, cca. 800m2

VSE a.s. Tepláreň a elektráreň Košice - sanácia ŽBK a chemické izolácie v chemickej úpravni vody, cca. 400m2

SSE a.s., Tepláreň a elektráreň Martin - hydroizolácia strechy rekreačného zariadenia, cca. 400m2

VSE a.s. Tepláreň a elektráreň Košice - liate podlahy, cca. 300m2

Liptovské Mliekárne a.s. - sanácia BK a podlahy, chemické izolácie v skladoch chemikálií, cca. 300m2

SSE a.s. Tepláreň a elektráreň Liptovský Mikuláš - sanácia BK a chemické izolácie v chemickej úpravni vody cca. 400m2

Sklárne Lednické Rovné - podlahy chemickej prevádzky, cca. 600m2

Neubert Chemika - prevedenie chemicky odolných podláh pre prevádzku Košice, cca. 680m2

STROJCHEM a.s. - nátery OK, cca. 2.750m2

Chemosvit a.s. - liate podlahy, cca. 1.800m2

Neubert Chemika - prevedenie chemicky odolných podláh pre prevádzku Slovenská Ľupča

VSE a.s. Tepláreň a elektráreň Košice - sanácia podláh prevádzky turbín elektrárne, cca. 250m2

SE a.s. EVO Elektráreň Vojany - sanácia náterov OK energomosta, cca. 3.600m2

SE a.s. EVO Elektráreň Vojany - sanácia náterov OK energomosta cca. 1.750m2

VSE a.s. Tepláreň a elektráreň Košice - sanácia podláh prevádzky ciachovne, cca. 300m2

Honda Košice - ochrana proti korózii OK a rekonštrukcia areálu

Honda Košice - ochrana proti korózii OK, rekonštrukcia areálu a hydroizolácia striech, cca. 1.250m2

SE a.s. EVO Elektráreň Vojany - antikorózna ochrana potrubia II. výtlačného radu, cca. 5.000m2

SE a.s. EVO Elektráreň Vojany - antikorózna ochrana kondenzátororv T64, cca. 1.000m2

SSE a.s. Tepláreň a elektráreň Martin - hydroizolácia strechy rekreačného zariadenia, cca. 200m2

SE a.s. Tepláreň Košice - rekonštrukcia zariadenia s opravou plochých striech, cca. 900m2

Mesto Košice - realizácia hydroizolácií plochých striech budov, cca. 500m2

Brentag Slovakia s.r.o. Pezinok - protikorózna ochrana oceľových a betónových konštrukcií cca 500 m2

Interport Košice, s.r.o. - protikorózna ochrana výstuže a reprofilácia cca 800m2

SVP, š.p., povodie Hrona- oprava betónových pilierov a OK hatí, cca 1.000 m2

SELIKO s.r.o., Modrý Kameň- obnova ochr. náteru plochých striech

Interport - oprava izolácií plochých striech, cca. 1.200m2

Neubert Chemika- prevedenie chemnicky odolných podláh a oprava plochej strechy pre prevádzku Košice, cca. 680m2

SE a.s. EVO Elektráreň Vojany- klapková hať - Vojany, cca. 900m2

Interport Košice s.r.o. - protikorózna ochrana oceľových konštrukcií cca 550 m2

FNsP Košice - pestrofarebná dúhová podlaha, cca. 180m2

Tepláreň Košice, a.s. - státie pre buldozéry, cca. 140m2

SPP a.s., Veľké Kapušany - obnova povrchovej ochrany striech, cca. 12.000m2

SPP a.s., Veľké Kapušany - oprava strešného plášťa PVC fóliou, cca. 1.200m2

Obecný úrad, Vinné - oprava strešného plášťa PVC fóliou, cca. 1.000m2

Brenntag Slovakia s.r.o., Košice- oprava záchytnej vane, cca. 120m2

SE a.s., VE Trenčín- nátery suterénov na prevádzke vodnej elektrárne Ružín, cca 1.450 m2

SPP a.s.- očistenie a nátery premostení v Prešove, cca 185 m2

SPP a.s.- očistenie a nátery premostení v Prešove, cca 150 m2

SPP a.s.- čistenie a nátery premostení v Kapušanoch, cca 140 m2

SPP a.s.- očistenie a nátery RS v Stropkove a okolí, cca 520 m2

Interport Košice, s.r.o.- protikorózna ochrana oceľových konštrukcií cca 1.700m2

Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Košice- rekonštrukcia ubytovacích jednotiek

Obecný úrad, Vinné- oprava strešného plášťa ZŠ Vinné, cca. 1.700m2

SE a.s., VE Trenčín- nátery OK fasády na prevádzke vodnej elektrárne Ružín, cca .500 m2

Brenntag s.r.o., Košice- oprava hospodárske budovy a skladu chemikálií

Interport , s.r.o.- oprava liatej podlahy, cca. 220m2

Gajja production, s.r.o.- zriadenie betónovej bezprašnej podlahy , cca. 440m2

Interport , s.r.o. - oprava liatej podlahy, cca. 140m2

SE, a.s.- oprava podlahy v sklade olejov V SE EVO, cca. 340m2

SE, a.s.- oprava stavebných konštrukcií poškodených záplavami na MVE Krompachy

Interport servis s.r.o., Košice- celoplošná oprava plochej strechy asfaltovými pásmy s posypom o rozlohe 18 600m2

Interport servis s.r.o., Košice- celoplošná oprava liatej podlahy o rozlohe 6 250m2

Interport servis s.r.o., Košice- celoplošná výmena skladovacej plochy kontajnerov pre pohyb ťažkých mechanismov na prekladanie kontajnerov o rozlohe 8 800m2

Tento zoznam referencií je len časťou z množstva ďalších stavieb (väčších i menších) prevádzaných aj v iných oblastiach ako je napr. stavebníctvo HSV a PSV, prevádzanie klasických i luxusných malieb interiérov a exteriérov, zatepľovanie stavieb, hydroizolácie stavieb, chemické izolácie stavieb a iné firmy Cassopa, prípadne jej predchodkýň pod názvom Tatrametal a Beskydmetal.

Košice 1.3.2015

Ing. Ivan Pavlíček
riaditeľ spoločnosti

 

www.cassopa.sk