|1| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Pohľad na podzemnú časť potrubia v čase kontroly.