Cassopa s.r.o.Vám ponúka prípravu a realizáciu prác z oblasti pozemného staviteľstva.

Veríme, že Vás ponuka uvedených prác osloví natoľko, že Vám naša spoločnosť bude môcť čoskoro v plnej miere dokázať kompetentnosť, vysokú odbornosť a kvalitu nami realizovaných prác. Používame iba kvalitné certifikované materály od firiem ako SIKA, HEMPEL a BEK

Tešíme sa na našu budúcu spoluprácu

Ing. Ivan Pavlíček
riaditeľ


+421 (0)948 173 135

e-mail: cassopa@cassopa.sk

www.cassopa.sk